English
Žurnalų archyvas

Muziejaus trečiadienis. Modris Tenisonas – Lietuvos kultūros fenomenas

Muziejaus trečiadienis. Kauno IX forto monumentas – svarbi žinia pasauliui (fotogalerija)

Muziejaus trečiadienis. Susipažinkite – gitaros virtuozas Jurgis Rimkevičius

Muziejaus trečiadienis. Avangardiniam žurnalui „Keturi vėjai“ – 100

Muziejaus trečiadienis. Pavasaris bunda, jau Velykos atidunda

Muziejaus trečiadienis. Lietuvos karinei aviacijai – 105! (fotogalerija)

Muziejaus trečiadienis. Tautinės muzikos muziejus – vieta šokti ir improvizuoti

Muziejaus trečiadienis. Vincas Mykolaitis-Putinas ir Juozas Grušas: mokytojo ir mokinio draugystė

Muziejaus trečiadienis. Ar viskas tilpo Prezidento dovanų muziejuje?

 Valstybės atkūrimo dienos koncerte „Aš – dalis Tavęs“ pagerbtos nusipelniusios asmenybės

Muziejaus trečiadienis. IX forte – ikonos ant šovinių dėžių

Muziejaus trečiadienis. Nepublikuoti istorinės atminties sargo užrašai

Muziejaus trečiadienis. Motiejus Valančius ir jo slaptosios „vargo“ mokyklos

Romantiškas, nostalgiškas, mitologizuotas: Vilnius P. Galaunės grafikos rinkinyje

Muziejaus trečiadienis. Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokio ir dainų

Muziejaus trečiadienis. Apie Mykolą Biržišką – mokslininką ir signatarą

Muziejaus trečiadienis. Švenčių proga — į svečius pas Čiurlionius

Muziejaus trečiadienis. Vaikystė speige: rogutės iš tremties

Muziejaus trečiadienis. Radiniai, atveriantys langą į XV a. kauniečių gyvenimą

Muziejaus trečiadienis. Kaip keliauti nekeliaujant?

Muziejaus trečiadienis. Atradimai ir įkvėpimai retai matomoje Juozo Zikaro kūryboje

Muziejaus trečiadienis. In memoriam Lietuvos aviacijos muziejaus herojui Zenonui Vegelevičiui

Muziejaus trečiadienis. Advento tradicijos – ar išlaikysime? 

Muziejaus trečiadienis. Kazys Binkis: pagarsėjęs išdykėlis ir šmaikštaus žodžio meistras

Muziejaus trečiadienis. Paslaptingo kardo kelionė iš Persijos į Kauno IX forto muziejų

Muziejaus trečiadienis. Eksponatuose užfiksuota mirties kultūra: nuo vazoninių gėlių iki metalinių vainikų.

Muziejaus trečiadienis. „Ar nesate miegaliai?“: Maironis kunigo Mykolo Vaitkaus atsiminimuose

Muziejaus trečiadienis. Žmogaus ir miesto sankirtos A. Ingelevičiaus kūryboje 

Muziejaus trečiadienis. Romualdą Pivnicką prisimenant: aukštojo pilotažo čempiono likimas 

Muziejaus trečiadienis. Mikas Petrauskas: lietuviu gimęs, lietuviams dirbęs

Muziejaus trečiadienis. „Vaikiškai tikėjau, kad galėsim visi sugrįžti…“

Muziejaus trečiadienis. Čiurlionio tapybos atspindžiai Kodo Chijiiwos fotografijose

Muziejaus trečiadienis. Tėvo Stanislovo skardinė saulė 

Muziejaus trečiadienis. Ne tik kompozitoriaus žmona Stasė Gruodienė

Muziejaus trečiadienis. Vaižgantas „daugiabokščiam Kaune“

Muziejaus trečiadienis. Marijonos spintos istorijos (fotogalerija)

Muziejaus trečiadienis. Filmui „Skrydis per Atlantą“ – 40

Muziejaus trečiadienis. Ar žemaičių piemenukai žaidė kvirkatą?

Muziejaus trečiadienis. Karolė Pažėraitė: „…laimė glūdi galėjime išsilieti popieriuje”

Muziejaus trečiadienis. Tarp paveikslų – dėmesys psichikos sveikatai

Muziejaus trečiadienis. Ką pasakoja tremtinių tekstilė?

Muziejaus trečiadienis. Dar keli žodžiai apie Dariaus ir Girėno atminimą

Muziejaus trečiadienis. Antanas Smetona ir didžiosios gyvenimo dilemos

Muziejaus trečiadienis. Žygis Stepono Dariaus takais

Muziejaus trečiadienis. Smetoniškos vedybos

Muziejaus trečiadienis. Bitės Vilimaitės laiškai

Muziejaus trečiadienis. Atostogos tarpukariu: su karvėmis ir armonikomis 

Muziejaus trečiadienis. Pagaminta tūkstančiai – išliko vienetai: pokario eksponatas iš plastiko 

Muziejaus trečiadienis. „Oktava“ – visas mano gyvenimas

Muziejaus trečiadienis. Knygose pastatyti miestai. P.S. „Tūla“ 

Muziejaus trečiadienis. Nepalaužtasis: politinio kalinio A. Kostkaus-Kostkevičiaus tapybinis dienoraštis

Muziejaus trečiadienis. Sklandytuvų konstruktoriui Broniui Oškiniui – 110

Muziejaus trečiadienis. Juozo Gruodžio mirties tiesos

Muziejaus trečiadienis. Rašytojai ir pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai: V. Jasukaitytė ir V. Bubnys

Muziejaus trečiadienis. (Ne tik) „Kraupios istorijos“

Muziejaus trečiadienis. „Vienas populeringiausių žaidimų Amerikoje“, S. Darius ir tarpukarį menantis eksponatas

Muziejaus trečiadienis. Grimo maestro

Muziejaus trečiadienis. Trumparegis žmogus – toliaregis poetas. Sigitui Gedai – 80

Muziejaus trečiadienis. Cepelinai Lietuvoje

Muziejaus trečiadienis. Projekte „Prieš 100 metų“ – penkeri Lietuvos ir Kauno pažangos metai 

Muziejaus trečiadienis. Ar lemtis globojo Vincą Mykolaitį-Putiną?

Muziejaus trečiadienis. Szanowny Panie, Gerbiamas Tamsta, Mielas Aleksandrai! (galerija)

Muziejaus trečiadienis.  Dėl knygos – nors į patį pragarą

Muziejaus trečiadienis. Šv. Kalėdos Zikarų namuose

Muziejaus trečiadienis. „Kaunas: pasakojimai apie miestą ir jo žmones“ (knygos ištraukos)

Muziejaus trečiadienis. Kurtas Vonegutas: nieko nepadarysi…

Muziejaus trečiadienis. Pirmoji moteris režisierė Lietuvoje

Muziejaus trečiadienis. Avantiūra, virtusi komiksu

Muziejaus trečiadienis. Linkėjimai iš Balio Sruogos tėviškės

Muziejaus trečiadienis. Dariaus ir Girėno stadionas – kaip jis keitėsi?

Muziejaus trečiadienis. Maironis – vaišingas ir svetingas šeimininkas

Muziejaus trečiadienis. 100 metų atverstoje dailės knygoje

Muziejaus trečiadienis. Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą

Muziejaus trečiadienis. Žydų menininkai Pirmosios Lietuvos Respublikos kultūrinėje spaudoje

Muziejaus trečiadienis. Dramaturgo Juozo Grušo ir poeto Petro Palilionio draugystė

Muziejaus trečiadienis. „Matyti širdimi“: Čiurlionio kūrybos pasaulis atsiveria neregiams

Muziejaus trečiadienis. Kaunas iš oro tarpukariu ir šiandien

Muziejaus trečiadienis. Dūdsmuikis – išradimas ar atradimas?

Muziejajs trečiadienis. Julija Švabaitė-Gylienė. Kūryba nugali tamsą

Muziejaus trečiadienis. Marijonos Rakauskaitės spintos istorijos (fotogalerija)

Muziejaus trečiadienis. Saldi arielkėlė, žalingi įpročiai ir kitos gyvenimo smulkmenos

Muziejaus trečiadienis. „Rašė Vytė Nemunėlis, / Jam padėjo B. Brazdžionis“

Muziejaus trečiadienis. Meno ir pinigų santykiai – parodoje

Muziejaus trečiadienis. „Lituanicos“ skrydžio minėjimas – S. Dariaus ir S. Girėno tėviškėse

Muziejaus trečiadienis. Kanklės ir Dainuojanti revoliucija

Muziejaus trečiadienis. Rankraščiai – taip pat rankdarbiai

Muziejaus trečiadienis. Ištremtų Kauno meno mokyklos bendruomenės narių likimai

Muziejaus trečiadienis. Nauja tinklalaidė: „ANBO. Avangardo Naujokai Bet Oho“

Muziejaus trečiadienis. „Dainuojantis“ pjūklas 

Muziejaus trečiadienis. Pojūčiais ir meno kūriniais apie Dalią Grinkevičiūtę