Žurnalų archyvas

Sekmadienį bus apdovanotas 2023 m. Tolerancijos žmogus

8 kovo, 2024, Naujienos

Sekmadienį, kovo 10 d. 15 val. VDU Didžioje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ paskelbs 2023 metų Tolerancijos žmogų ir įteiks Leonido Donskio premiją. 

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos sprendimu 2023 metų Tolerancijos žmogumi išrinkta Telšių muziejaus „Alka“ muziejininkė, istorikė Janina Bucevičė. 

Leonido Donskio premija šiemet fondo valdybos ir L. Donskio našlės Jolantos Donskienės sprendimu paskirta Lenkijos poetui, visuomenininkui, „Pogranicze“ fondo steigėjui  Krzysztof‘ui Czyżewski‘ui.

Janina Bucevičė aktyviai prisideda prie daugiakultūrės Telšių praeities tyrinėjimo ir pristatymo, aktyviai veikia ne tik savo darbinėje aplinkoje, bet yra aktyvi visuomenininkė, politinių procesų dalyvė. J. Bucevičės veiklų dėka Telšiuose grįžta Holokausto sunaikinta žydiškoji miesto tapatybė.

Kartu su Telšių muziejaus „Alka“ kolegomis J. Bucevičė aktyviai prisidėjo, kad muziejui perduotas Telšių ješivos pastatas taptų ne dar viena parodų erdve, bet aiškiai atskleistų Telšių ješivos vietinę ir tarptautinę reikšmę, lankytojams pristatytų dar mažai pažįstamą aukštųjų žydų teologinių studijų tradiciją, prasmingai primenant, kad nuo XIX a. antros pusės iki pirmosios sovietų okupacijos 1940 m. Telšių ješivos  vardas buvo minimas tarp aukščiausio lygio žydiškosios teologijos studijų vietų pasaulyje.

2023 m. aktyviai prisidedant J. Bucevičei Telšių ješivoje simboliškai studijų seminarą vedė Telšių ješivos tradicijų tęsėja JAV – Telz ješiva iš Klivlendo. 

K. Czyżewski‘s plačiai žinomas ne tik Lenkijoje, bet ir už jos ribų, savo kultūrinę – pilietinę – edukacinę veiklą pradėjo 1986 – 1987 metais kartu su bendraminčiais savo veiklas kreipdamas į užmirštas ar sunaikintas Lenkijos tapatybes, į pasienio ir paribių kultūras, kurios dėl istorinių peripetijų buvo arba užspaustos, arba susipriešinusios. Žadindamas istorinę atmintį per kultūrinius, edukacinius projektus, vietinių bendruomenių įtraukimą K. Czyżewski‘s su bendraminčiais Seinuose 1990 – 1991 m. įkūrė „Pogranicze“ fondą, skatinantį kultūrinį dialogą ir empatiją, 2011 m.  įkūrė Tarptautinį dialogo centrą Krasnogrūdoje. Jo dialogą, kito pažinimą ir bendradarbiavimą skatinančios idėjos ir iniciatyvos realizuojamos ne tik Lenkijoje, bet ir kitose Vidurio Europos šalyse, Balkanuose, Kaukaze, Vidurinėje Azijoje, Šiaurės Afrikoje ir kitur. Savo veiklose K. Czyżewski‘s dėmesio skiria ir Lietuvos bei Lenkijos santykiams, jų istorinei praeičiai ir tapatybių kaitai.

Skelbiant šiuos laureatus fondo valdyba buvo gavusi ir kitų pasiūlymų: 2023 metų Tolerancijos žmogaus titului taip pat buvo pateiktos žurnalisto Rimo Bružo, istoriko Zigmo Vitkaus, Akmenės karšto visuomenininkų, projekto „Šalom, Akmene“ iniciatorių Dianos ir Marijaus Lopaičių, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos mokytojos Editos Gliožerienės kandidatūros. 

Leonido Donskio premijai buvo pasiūlytos Vilniaus Naujojo teatro įkūrėjos ir vadovės Svetlanos Šulc, kultūrologo, visuomenininko Dariaus Kuolio, literatūros kritiko, vertėjo Laimanto Jonušio kandidatūros.

Tradiciškai 2023 metų Tolerancijos žmogus – Janina Bucevičė – bus apdovanota skulptoriaus Edmundo Frėjaus (1949-2009) sukurtu atminimo medaliu ir diplomu, Leonido Donskio premijos laureatui Krzysztof‘ui Czyżewski‘ui bus įteiktas diplomas ir 1000 eurų premija. 

Kasmetinė Tolerancijos žmogaus nominacija skiriama asmeniui savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos gyvenime. 

Leonido Donskio  premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją. 

Metų Tolerancijos žmogaus nominacija yra kasmetinė. Pirmąjį (2001) metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimą 2002 metų sausio mėnesį gavo Tomas Šernas. Vėliau metų Tolerancijos žmogaus titulas atiteko teatrologei, profesorei Irenai Veisaitei (2002), žurnalistui Algimantui Čekuoliui (2003), režisieriui Sauliui Beržiniui (2004), pranciškonų vienuoliui, kunigui Arūnui Peškaičiui (2005), psichologui Robertui Povilaičiui (2006), atlikėjai Jurgai Šeduikytei (2007), žurnalistui Mykolui Drungai (2008), poetui Tomui Venclovai (2009), filosofui Andriui Navickui (2010), rašytojams Daivai Čepauskaitei (2011) ir Sigitui Parulskiui (2012), muzikantui Andriui Mamontovui (2013), žurnalistui Donatui Pusliui (2014), verslininkui Valdui Balčiūnui (2015), rašytojams Vandai Junkaitei (2016) ir Mariui Ivaškevičiui (2017), teatro režisierius Gintaras  Varnas tapo 2018 metų Tolerancijos žmogumi, o žurnalistas ir visuomenininkas Eugenijus Bunka – 2019 metų Tolerancijos žmogumi, 2020 metų Tolerancijos žmogaus titulas atiteko filosofui, žurnalistui Pauliui Gritėnui, 2021 vienuolei Viktorija Vaidogaitei CC, 2022 – istorikui Valdemarui Klumbiui.

Tarp metų Tolerancijos žmogaus titulo nominantų buvo daugelis visuomenėje žinomų žmonių, aktyviai reiškiančių savo vertybinę ir pilietinę poziciją: rašytoja Jurga Ivanauskaitė, žurnalistai Romas Sakadolskis ir Domas Burkauskas, dvasininkai Julius Sasnauskas ir Mindaugas Sabutis, smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, politikos apžvalgininkas ir komentatorius Kęstutis Girnius ir kiti.

Tuo tarpu pirmoji Leonido Donskio premija 2018 m. buvo skirta istorikui, profesoriui Sauliui Sužiedėliui, antroji 2019 m. atiteko scenaristui, radijo žurnalistui Pranui Morkui. 2020 metais Leonido Donskio premija skirta kino kritikui Linui Vildžiūnui, 2021 – džiazo muzikantui, režisieriui Vladimirui Tarasovui, 2022 – rašytojui Rimantui Vanagui, o 2023 m. žurnalistui, organizacijos Blue/Yellow įkūrėjui Jonui Ohamnui

Fondo valdybos diskusijose ir akiratyje pasirodydavo tie patys asmenys, nuolat ir sistemingai dirbantys tolerancijos ir susikalbėjimo, dialogo ir atvirumo terpėje, taip buvo sukurtas diplomas, įvertinantis ilgalaikę laureato veiklą. Tokiais diplomais buvo apdovanoti pedagogas Vytautas Toleikis, žurnalistas Rimvydas Valatka, disidentas Antanas Terleckas. Šie apdovanojimai po netikėtos L. Donskio mirties laikytini L. Donskio vardo premijos pirmtakais. 

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ tikslas ne tik saugoti garsių Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos ir Nyderlandų garbės konsulo Jano Zwartendijko atminimą, bet ir skleisti pilietinės visuomenės bei tolerancijos idėjas. Fondas ketina ir toliau skatinti laisvų piliečių visuomeninį ryžtą nesitaikstyti su reiškiniais, kurie kelia grėsmę visuomenės atvirumo ir liberaliosios demokratijos ateičiai.

Fondas dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, prisideda prie Holokausto švietimo Lietuvoje projektų, jaunosios kartos auklėjimo ir edukacijos, tolerancijos idėjų skleidimo, plečia kultūrinį ir intelektualinį bendradarbiavimą su Japonija, Nyderlandais, JAV, Izraeliu, Vokietija, Lenkija  bei kitomis šalimis.