Žurnalų archyvas

Vieno lito literatūrinė premija – Viktorui Rudžianskui

24 sausio, 2023, LRS Kauno skyriaus inf. | Naujienos

Dvidešimt ketvirtoji kauniečių rašytojų Vieno lito literatūrinė premija už  poezijos intymumą, impresionistines būsenas ir emocijas, vaizdinių efemeriškumą eilėraščių rinkinyje „Arbata papėdėje“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2022) paskirta poetui Viktorui Rudžianskui.  

A. Čiukšio nuotr.

Laureatas iki šios knygos išleidęs jau trylika poezijos rinkinių. Jo eilėraščiuose gausu kultūrinių įvaizdžių, literatūrinių, mitinių intertekstų. Jis mėgsta paradoksą, savotišką žaidimą prasmėmis. Savo kūryba V. Rudžianskas užima svarią vietą nūdienos literatūros panoramoje.  

Kaip pabrėžiama svetainėje „Kauno rašytojai“, knygoje „Arbata papėdėj“ ]Viktoras Rudžianskas meistriškai dėlioja impresionistines būsenas, kuriose ryškėja būties laikinumo pojūtis. varijuojama žmogaus susvetimėjimo, amžiaus tragizmo ir vienišumo tema. Įtraukia jo eilėraščių intonacija, gausūs nutylėjimai, reikšmingos pauzės: „Nerasime jokios niektauškos, įkyrių pasikartojimų, banalių rypavimų. Taupiai, glaustai stabtelima ties įvairiomis dvasinėmis būsenomis, vaikystės prisiminimais ar priminimais, jaučiamas liūdesys, gailestis žmonėms, praeinančiai ar praėjusiai akimirkai.“

Poetas, vertėjas, redaktorius, leidyklos „Kauko laiptai“ vadovas V. Rudžianskas yra Poezijos pavasario 2008 laureatas, pelnęs Antano Miškinio, Bronio Savukyno, Vytauto Gedgaudo premijas, apdovanotas Ukrainos rašytojų sąjungos Garbės ženklu už kultūrinių mainų skatinimą, G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą bei kt. Jam suteiktas teisinis Laisvės gynėjo statusas už aktyvų dalyvavimą Parlamento gynyboje 1991 metais.    

Žurnale „Kaunas pilnas kultūros“ 2022 m. spalį publikuotą pokalbį su V. Rudžiansku skaitykite čia.

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus Vieno lito literatūrinė premija (sumanytojas ir steigėjas ilgametis LRS Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis), teikiama nuo 1998 m. už praėjusių metų kūrybą. Į ją kandidatuoti gali įvairiausių žanrų, skirtingas temas analizuojantys ir įvairų patirties bagažą turintys Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus nariai. Premija aprėpia platų Kauno literatūros lauką, todėl svarbiausiais kriterijais tampa kūrinių meninis lygis, originalumas, paveikumas.

Geriausios praėjusių metų knygos autorių diskutuodami išrenka LRS Kauno skyriaus tarybos nariai, taigi – patys rašytojai kolegos, kurie yra ne tik kompetentingi savo srities profesionalai, bet ir reikliausi skaitytojai ir vertintojai  – Gediminas Jankus (pirmininkas), Aldona Ruseckaitė, Erika Drungytė, Tomas Kavaliauskas, Gvidas Latakas, Ieva Rudžianskaitė, Viktoras Rudžianskas, Premijos skyrimą lemia kūrinio meninis lygis, originalumas, reikšmingumas.

Laureatui įteikiama sociacijos LATGA finansuojama premija, skulptoriaus Stasio Žirgulio prizas – autorinis darbas su įkomponuota vieno lito moneta ir iškaltomis poeto Henriko Radausko eilėraščio „Dainos gimimas“ pirmomis eilutėmis: „Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,/aš sėdžiu po šakom akacijos baltos“ bei laureato diplomas, kurį pasirašo visi Lietuvos rašytojų Kauno skyriaus Tarybos nariai.

Iškilmingas Vieno lito literatūrinės premijos įteikimas ir laureato Viktoro Rudžiansko pagerbimas numatomas kovo mėnesį.