Žurnalų archyvas

V. Kavolio institutas sieks ugdyti ankstyvosios karjeros mokslininkų kompetencijas

7 gegužės, 2024, Naujienos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų institutas pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą Universitetų ekscelencijos iniciatyvos projektą (SOCMTEP). Pagrindinis projekto, kuris prasidėjo 2023 m. ir truks iki 2027 m. pabaigos, tikslas – Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų stiprinimas, siekiant gerinti Lietuvos mokslinės produkcijos kokybę bei kelti mokslininkų kompetencijas.

Universitetų ekscelencijos projekto tikslai

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų stiprinimo projektas suteiks didesnes galimybes siekti ir išlaikyti aukščiausią pripažinimą perspektyviausiose V. Kavolio instituto mokslo krypčių tematikose, prisidėti prie mokslo infrastruktūros plėtros bei stiprinti Instituto tyrėjų mokslines kompetencijas. 

Projektas taip pat skatins ankstyvosios karjeros mokslininkų pritraukimą ir ugdymą. Projekto vykdymo metu iki 2027 m. ketinama įdarbinti 29 ankstyvosios karjeros tyrėjus (8 naujus tyrėjus, 4 podoktorantūros stažuotojus ir 17 doktorantų), kurie įsitrauks į mokslines veiklas kartu su patyrusiais tyrėjais ir taip įgys reikiamų kompetencijų mokslinės karjeros vystymui.

Jurga Bučaitė-Vilkė. Jono Petronio nuotr.

„Tai vienas pirmųjų viešosiomis lėšomis finansuojamų projektų, kuris orientuotas į jaunosios kartos tyrėjų rengimą. Manau, kad tai itin svarbi universitetinės ekosistemos dalis, ne tik stiprinant mūsų tyrėjų komandas, bet ir galvojant apie universiteto kaip akademinės bendruomenės ateitį“, – teigia V. Kavolio instituto direktorė ir SOCMTEP projekto vadovė doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė„Tai vienas pirmųjų viešosiomis lėšomis finansuojamų projektų, kuris orientuotas į jaunosios kartos tyrėjų rengimą. Manau, kad tai itin svarbi universitetinės ekosistemos dalis, ne tik stiprinant mūsų tyrėjų komandas, bet ir galvojant apie universiteto kaip akademinės bendruomenės ateitį“, – teigia V. Kavolio instituto direktorė ir SOCMTEP projekto vadovė doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.

Tyrėjų kompetencijų gilinimo mokymai

Viena iš pagrindinių Ekscelencijos projekto veiklų – mokslininkų kompetencijų stiprinimas. Iki 2027 m. planuojama suorganizuoti 32 teorinius ir praktinius mokymus, skirtus gilinti įvairias tyrėjų žinias ir kompetencijas. Dalis mokymų bus skirti supažindinti tyrėjus su naujausiais socialinių ir humanitarinių mokslo metodais didelį dėmesį skiriant duomenų rinkimo, analizės ir apdorojimo (angl. k. datafication) strategijoms ir įrankiams. Kita dalis mokymų kvies tiek ankstyvosios karjeros, tiek patyrusius tyrėjus gilinti paraiškų ruošimo vadybinius ir administracinius įgūdžius ir žinias taip skatinant tyrėjus pritraukti išorines MTEP lėšas ir plėsti tarptautines partnerystes. 

Kiekvienais metais taip pat bus organizuojami mokymai, skatinantys mokslininkus atkreipti dėmesį į svarbius papildomus mokslinių tyrimų įgyvendinimo veiksmus tokius kaip tyrimų rezultatų sklaidos visuomenei strategijos, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais kūrimas ir palaikymas, mokslinių tyrimų rezultatų praktinis panaudojimas viešosios politikos formavimo procesuose ar verslo sektoriuje ir pan.

Lyderystės seminarai, skirti ankstyvosios karjeros mokslininkams – dar viena projekto veikla, kuri, tikimasi, suteiks reikiamas žinias ir įgūdžius savarankiškos mokslinės karjeros vystymui. Ši iniciatyva yra sėkmingai vykdoma ir Helsinkio universitete, kuriame ankstyvosios karjeros mokslininkams yra siūlomas Akademinio vadovavimo ir karjeros planavimo kursas, padedantis jiems tobulinti vadovavimo įgūdžius ir strateginį mokslinių tyrimų temų planavimą. 

Projekto metu taip pat didelis dėmesys bus skiriamas santykio su visuomene plėtojimui ir mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimo perspektyvoms aptarti. Instituto tyrėjai kvies visuomenės narius į apskritojo stalo diskusijas ir sieks kurti platesnius bendradarbiavimo tinklus su suinteresuotomis grupėmis.

Apie V. Kavolio institutą

Vytauto Didžiojo universiteto V. Kavolio transdisciplininių tyrimų institutas – tai 2023 m. įkurtas pirmasis Lietuvoje konsoliduotas mokslo institutas, veikiantis universiteto riboje ir jungiantis daugiau nei 10 socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių tyrėjus į transdisciplinines grupes tematiniams visuomenės iššūkiams spręsti. Instituto mokslo veikla remiasi transdisciplininių tyrimų idėja, siekiant praplėsti tradicinių mokslo krypčių ribas ir plėtoti horizontaliąsias ir vertikaliąsias tyrimų kryptis bei tematikas. Instituto vardas siejamas su Vytauto Martyno Kavolio (1930–1999), žymaus išeivijos mokslininko, sociologo, publicisto, visuomenės veikėjo idėjomis ir darbais, kurie paliko įspaudą ir atkurtame Vytauto Didžiojo universitete.