Žurnalų archyvas

Nauja paroda: „Moters atvaizdas Kauno meno mokyklos grafikoje“

5 rugsėjo, 2022, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus inf. | Naujienos

2022 m. minima Kauno meno mokyklos įkūrimo 100-čio sukaktis, ir šia proga Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus pristato parodą „Moters atvaizdas Kauno meno mokyklos grafikoje“. Ji atidaroma rugsėjo 15 d.

Parodoje eksponuojama daugiau nei šimtas mokyklos mokytojų ir mokinių tarpukario laikotarpio kūrybos pavyzdžių, piešiniuose, estampuose, iliustracijose atsispindi moters traktavimas. Moterį daugiau ar mažiau vaizdavo kone visi garsiausi Lietuvos dailininkai. Šiai parodai atrinkti pavyzdžiai atskleidžiai skirtingus moters įvaizdžius ir bendras požiūrio į moteris tarpukario Lietuvoje tendencijas, gebėjimą moters esatį perteikti savitomis grafikos priemonėmis. 

J. Mikėnas. Moters portretas. 1929. LNDM

Peržvelgus to meto palikimą matyti, kad moteris grafikos kūriniuose dažniausiai traktuota pagal susiklosčiusius tradicinius lyties vaidmenis – kaip motina, mylimoji, žmona, dominuoja dirbančios ar kita kasdiene veikla užsiimančios moters tipažas, populiarus buvo sakralus moters įvaizdis, kūryboje taip pat galima sutikti ir egzotiškos moters atvaizdą ar pasakos heroję. Šie įvaizdžiai skleidžiasi figūrinėse kompozicijose, portretuose, aktuose. Modernus moters traktavimas dažniau pasireiškia per stilistines interpretacijas, turinčias modernistinių meno krypčių bruožų.

Parodoje eksponuojami garsiausių Lietuvos dailės klasikų darbai – Adomo Galdiko, Kajetono Sklėriaus, Vlado Didžioko, Marcės Katiliūtės, Domicelės Tarabildaitės-Tarabildienės, Vandos Pazukaitės, Liudos Vaineikytės, Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Jurkūno, Jono Kuzminskio, Viktoro Petravičiaus, Antano Gudaičio, Juozo Mikėno, Telesforo Kulakausko, Liudviko Strolio, Jono Steponavičiaus, Telesforo Valiaus ir kt.

V. Jurkūnas. Menkės. 1938. NČDM
L. Strolis. Sėdinčios moters aktas. 1930–1933. NČDM

Parodos pagrindą sudaro Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus grafikos rinkiniuose saugomi eksponatai, taip pat svariai papildo kūriniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus.

Parodos kuratorė: Aušra Vasiliauskienė

Konsultantė: Regina Urbonienė

Parodos partneriai: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas

Paroda veiks: 2022 09 15 – 12 31