Žurnalų archyvas

Muziejaus trečiadienis. Į muziejų – mokytis

25 rugpjūčio, 2021, KMM Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė | Muziejaus trečiadienis, Naujienos

Netrukus Rugsėjo 1-oji ir vėl mokyklų, kolegijų, universitetų klasėse ir auditorijose užvirs darbas. Ką daryti, kad ateinantys mokslo metai nevirstų tiesiog suolo trynimu, o išties duotų kuo daugiau naudos?

Visame pasaulyje vis aiškiau suvokiama, kad mokymasis tam, kad besimokantieji išlaikytų testą / egzaminą, neparengia tolesniems iššūkiams kitame mokymosi proceso etape ar profesiniame kelyje. Ieškoma naujų mokymo būdų ir veiklų, kurie padėtų besimokantiesiems vystyti gebėjimą abstrakčiai mąstyti ir lavinti vaizduotę, kad būtų pajėgūs įveikti ateities iššūkius. Tai gali pasiūlyti neformalusis ugdymas – jis ne tik suteikia galimybę patraukliai pateikti mokymo programose numatytas temas, bet ir paskatinti mokinius bei studentus gilintis į aktualias temas ar pamatyti platesnį kontekstą, atrasti naujas žinių ir įgūdžių lavinimo alternatyvas – muziejus, archyvus, meno galerijas ir t. t.

Štai per istorijos pamoką apie viduramžių visuomenę galima paskaityti tik istorijos vadovėlyje arba su tradiciniais ar profesionaliais instrumentais muzikos pamokoje susipažinti peržiūrint nuotraukas ir paklausant įrašų. O dabar įsivaizduokite, kad istorijos ar muzikos pamoka vyksta muziejuje, kur galima iš tikrųjų pamatyti riterių šarvus ir net pašaudyti arbaletu, pačiupinėti ir apžiūrėti visas muzikos instrumentų detales, pabandyti jais groti arba net juos pasigaminti? Tai tarsi tiesioginė transliacija iš istorinės epochos; tiesioginis, gyvas santykis su muzika, jos kūrėjais.

Kauno miesto muziejus yra viena iš tokių erdvių, kuri siekia ir gali pasiūlyti alternatyvių neformalaus švietimo veiklų bei prisidėti tiek prie mokinių, tiek prie mokslus ir studijas seniai baigusiųjų, tačiau norinčių ir toliau pažinti bei mokytis, lavinti savo įgūdžius ir kompetencijas. Muziejų sudaro 5 skyriai, kuriuose vyksta patrauklios ir įdomios edukacinės veiklos, padedančios besimokantiesiems atverti naujus horizontus. Edukaciniuose užsiėmimuose ir ekskursijose lavinamos tiek bendrosios, tiek esminės dalykinės kompetencijos.

Rotušės skyriuje (Rotušės a. 15) galima susipažinti su miesto ir jo savivaldos istorija, miestiečių gyvenimo ypatumais įvairiais miesto gyvavimo etapais ir asmenybėmis, dariusiomis įtaką miesto ir Lietuvos gyvenimui. Šios temos aptariamos dviejose vyresniems moksleiviams ir suaugusiesiems skirtose ekskursijose bei orientaciniame žaidime, kuriame susipažįstama su aikštę supančiais istoriniais pastatais. Jaunesnių lankytojų laukia 2 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose susipažįstama su miesto, bajorų šeimų heraldika ir laiško (žinutės ar naujienų perdavimo) istorija. Šiose pamokose atliekamos praktinės-kūrybinės užduotys – lipdomas herbas ir bandoma rašyti plunksna.

Edukacinis užsiėmimas „Miesto herbas“. Onos Bričkutės nuotrauka

XIV a. statytoje pilyje įsikūrusiame Pilies skyriuje (Pilies g. 17) tiek moksleiviai, tiek suaugusieji turi puikią progą pagilinti žinias apie Lietuvos viduramžius, susipažindami su vienu seniausių Kauno istorinių objektų. Skyriuje vedama apžvalginė ekskursija, per kurią pristatoma Kauno pilies istorija, su ja susijusios asmenybės ir įvykiai. Protmūšių mėgėjų laukia komandinė viktorina, kurioje patikrinamos ir įtvirtinamos istorinės žinios. O edukaciniuose užsiėmimuose galima iš tikrųjų patirti įvairių luomų senosios Lietuvos gyventojo kasdienybę. Pradinukai ir jaunesnieji pagrindinės mokyklos moksleiviai gamindami koklius išbando viduramžių amatininko duoną, vyresnieji moksleiviai ir suaugusieji turi galimybę pašaudyti iš lanko arba arbaletu ir taip praktiškai patirti, ką viduramžiais reiškė būti pilies gynėju, taip pat galima pakeliauti bajorų takais Kaune ir pabandyti įsivaizduoti, kaip atrodė bajoro diena.

Ekskursija „Kauno pilies istorijos mozaika“. Onos Bričkutės nuotrauka

Visai šalia Ąžuolyno esančiame K. ir M. Petrauskų skyriuje (K. Petrausko g. 31) pasakojama apie žinomų tarpukario kultūros asmenybių gyvenimą ir jų indėlį į tarpukario Lietuvos kultūrą bei pristatoma profesionaliosios Lietuvos muzikos istorija. Taip pat šiame skyriuje galima pamatyti ir autentišką garsiojo operos solisto K. Petrausko buto interjerą. Skyrius gali pasiūlyti keletą ekskursijų, skirtų vyresniems mokiniams bei suaugusiesiems ir pasakojančių apie svarbiausius tarpukario kultūrinius įvykius, asmenybes bei institucijas. Jaunesnieji lankytojai per jiems skirtas veiklas gali susipažinti su simfoninio orkestro instrumentais, juos išbandyti, paklausyti jų skambesio, pažaisti azartiškus edukacinius žaidimus, per kuriuos susipažins su profesionaliąja Lietuvos muzika.

Edukacinis užsiėmimas „Palapinė, kelionė ir muzika“. Onos Bričkutės nuotrauka

Tautinės muzikos skyriaus užsiėmimuose ne tik interaktyviai pristatoma lietuvių tradicinė muzika ir muzikavimo kontekstas, bet mokiniai turi galimybę ir patys išbandyti instrumentus, taip pat vieną jų – skudutį – pasigaminti. Trijuose edukaciniuose užsiėmimuose kviečiama pasinerti į kalendorinių švenčių tradicijas – susipažinti su Užgavėnių, Velykų ir Advento papročiais. Tiek maži, tiek dideli patirs, kaip mūsų senoliai švęsdavo kiekvieną iš kalendorinių švenčių ir koks muzikinis folkloras per jas skambėjo. Patys mažiausieji kviečiami susipažinti su piemenavimo tradicija ir su ja glaudžiai susijusiu muzikiniu folkloru.

Edukacinis užsiėmimas „Lietuvių liaudies instrumentų šalyje“. Onos Bričkutės nuotrauka

Name, kuriame XX a. I pusėje gyveno kompozitorius ir dirigentas Juozas Gruodis su žmona Stase Gruodiene, šiandien įsikūręs muziejaus J. Gruodžio skyrius. Unikaliame mediniame modernizmo architektūros pastate išlikęs autentiškas interjeras. Skyriuje vedamoje ekskursijoje pristatoma kompozitoriaus biografija, pomėgiai, kūrybinė ir pedagoginė veikla. Jaunesniems lankytojams siūlomi 3 edukaciniai užsiėmimai. Atlikdami praktines užduotis, kurdami baleto spektaklį ir žaisdami muzikinę viktoriną, jie susipažįsta su kompozitoriumi ir jo kūryba. Taip pat lankytojai kviečiami išgerti arbatos ir susipažinti su Stasės Gruodienės asmenybe bei išbandyti jos mėgtą veiklą – lankstyti figūrėles iš saldainių popierėlių.

Kauno miesto muziejus dalyvauja ir Kultūros paso programoje. Joje šiuo metu yra 24 iš muziejuje teikiamų edukacinių paslaugų, kuriomis gali pasinaudoti visos Kultūros paso programoje dalyvaujančios Lietuvos mokyklos.

Muziejus mokytojams – ir ne tik mokytojams – taip pat siūlo virtualaus turinio platformą https://virtualus.kaunomuziejus.lt/ , kurioje galima rasti edukacinių veiklų, virtualių parodų, istorinės tematikos straipsnių, galinčių papildyti ugdymo procesą ir suteikti mokiniams daugiau bei gilesnių žinių apie kultūrą, miestą ir šalies istoriją. Platforma sukurta įgyvendinant iš dalies Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą.

Specialiai pedagogų bendruomenei kartu su Erudito licėjaus mokytojais paruoštos 3 integruotos pamokos, kurias galima rasti platformoje – čia pateikiami pamokų planai, papildoma dalyko medžiaga, kūrybinės ir praktinės užduotys, reikalingų priemonių sąrašas. Pamokose integruoti keli pagrindinio ugdymo dalykai ir papildomas muziejaus specialistų paruoštas turinys. Pateiktos užduotys orientuotos į bendrųjų kompetencijų lavinimą – atlikdami užduotis mokiniai ugdysis gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, lavins kūrybiškumą, kels kultūrinį sąmoningumą, mokysis fizikos, muzikos, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir technines žinias taikyti praktiškai. Taip pat ugdomos ir esminės dalykinės kompetencijos.

Muzikos, fizikos ir technologijų mokytojai kviečiami pasinaudoti galimybe pravesti integruotą dviejų dalių pamoką 5–8 kl. moksleiviams tema „Garso šaltiniai“. Per ją ne tik susipažįstama su garso reiškiniu, bet ir lipdoma molinė švilpynė. Istorijos ir technologijų mokytojai gali parsisiųsti istorijos, menų ir technologijų pamoką „Viduramžių visuomenė: riteriai ir jų kasdienybė“, skirtą 5–6 kl. moksleiviams, kurioje pristatoma riterių gyvenimas ir veikla bei mokomasi pasigaminti žaislinę arbaleto kopiją. Istorijos, lietuvių kalbos, geografijos ir muzikos mokytojai gali pasinaudoti integruotos pamokos „Kompozitoriaus Juozo Gruodžio kelionės po Europą“ planu ir supažindinti mokinius su vienu iškiliausių tarpukario kultūros veikėjų – kompozitoriumi Juozu Gruodžiu, o kartu išmokti sudaryti kelionės maršrutą bei pasigilinti į gimtosios kalbos raidą.

Muziejus, kaip neformalaus ugdymo galimybes siūlanti įstaiga, aktuali ne tik akademinei bendruomenei, bet ir plačiajai auditorijai. Todėl visuose penkiuose muziejaus skyriuose organizuojamos edukacinės veiklos, skirtos įvairaus amžiaus grupėms ir atliepiančios ne tik mokymosi, besitęsiančio visą gyvenimą, bet ir turiningo, prasmingo laisvalaikio poreikį.

Kauno miesto muziejus siūlo veiklas ir šeimoms – tiek mažieji, tiek tėvai ar seneliai gali išmokti ir sužinoti naujų dalykų, o kartu ir kokybiškai bei turiningai praleisti laiką su šeima, taip stiprindami tarpusavio ryšius. Jei nesinori pirkti katės maiše, su šeimoms skirtais edukaciniais užsiėmimais galima susipažinti 1–2 kartus per mėnesį šeštadieniais vykstančiuose nemokamuose renginiuose „Šeimadienis muziejuje“. Artimiausias šeimadienis įvyks rugsėjo 25 d. prie Pilies sk. Šeimadienio dalyviai turės galimybę pasigaminti tradicinį lietuvišką skudutį, pažaisti viduramžių žaidimus, išbandyti rankos taiklumą šaudydami arbaletu arba iš lanko, susipažinti su profesionaliosios muzikos scena, žaisdami nuotaikingą proto ir kūno mankštos reikalaujantį edukacinį žaidimą, bei užsiimti kitomis veiklomis.

Šeimadienis muziejuje: prie pilies. Manto Sakalausko nuotrauka

Jau 10 metų muziejus kviečia ir į Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto istorijos paskaitas. Ne išimtis ir šie mokslo metai. Nuo 2021 m. spalio mėnesio senjorai, besidomintys Kauno miesto istorija, galės lankyti specialiai jiems skirtas paskaitas, kurias skaito savo srities profesionalai – Kauno miesto muziejaus muziejininkai, edukatoriai bei įvairių universitetų, mokslo centrų specialistai. Paskaitos vyksta paskutinį mėnesio antradienį nuo 15.00 val. 

Suprantama, kad prieš dvejus metus kilusi ir vis dar nenurimstanti pandemijos banga verčia atsargiai žiūrėti į neformalųjį ugdymą ir laisvalaikį už mokyklos, namų ar įstaigos ribų. Muziejus, stengdamasis prisitaikyti prie naujos realybės, Trečiojo amžiaus universiteto paskaitas veda nuotoliniu būdu, jei kontaktinės paskaitos negalimos, taip pat siūlo ir keletą nuotolinių edukacinių veiklų – paskaita „Prieš 100 metų: svarbiausi Steigiamojo Seimo darbai Kaunui ir Lietuvai“, užsiėmimai „Viktorina Kauno pilyje“, „Liaudies muzikos instrumentų šalyje“, „Kai ponų nėra namie“ ir „Linksmosios Cypruko istorijos“. Didžioji dalis nuotolinių edukacinių paslaugų įtraukta ir į Kultūros paso programos paslaugų sąrašą, tad net ir neturėdami galimybės atvykti į muziejų, moksleiviai gali plėsti akiratį ir gilinti žinias.

Ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus užsakyti galima:

Rotušės skyriuje – tel. +370 610 82 503, el. p. kasa@kaunomuziejus.lt

Pilies skyriuje – tel. +370 687 55 263, el. p. pilis.kasa@kaunomuziejus.lt

Tautinės muzikos skyriuje – tel. +370 694 20 643, el. p. tm.kasa@kaunomuziejus.lt

M. ir K. Petrauskų ir J. Gruodžio skyriuose – tel. +370 696 75 737, el. p. mkp.kasa@kaunomuziejus.lt

Registracija į Trečiojo amžiaus universiteto paskaitas vyksta tel. +370 617 35501, el. p. i.puidokiene@kaunomuziejus.lt