Žurnalų archyvas

Ministrai kviečia kultūros įstaigas aktyviai į savo veiklas įtraukti Ukrainos pabėgėlius

2 kovo, 2022, LR Kultūros ministerijos inf. | Naujienos

Kultūros ministras Simonas Kairys ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė drauge kreipiasi į Lietuvos kultūros įstaigas, kviesdami jas į savo veiklas kuo aktyviau įtraukti ukrainiečius, kurie prasidėjus karinei Rusijos Federacijos agresijai laikinai turėjo palikti savo namus Ukrainoje ir rado prieglobstį Lietuvoje.

Kultūros įstaigos kviečiamos sudaryti ukrainiečiams visas reikiamas sąlygas lankytis kultūros įstaigose, renginiuose, programose, o ypač vaikams ir jaunimui.

LRKM / Gintarės Grigėnaitės nuotrauka

„Nuo karo baisumų bėgantys žmonės gyvena nuolatinėje įtampoje ir strese. Kultūra ir menas gali bent akimirkai leisti pabėgėliams atitrūkti nuo nuolatinių minčių apie savo išgyvenimus, taip pat – padėti geriau pažinti tiek Lietuvos istoriją bei kultūrą, tiek bendrus mūsų šalies sąlyčio taškus su Ukraina“, – sako kultūros ministras S. Kairys.

Dauguma kultūros įstaigų Lietuvoje aktyviai rengia įvairius edukacinius užsiėmimus vaikams, kurie sulaukia didžiulio susidomėjimo. Ministrai kviečia įstaigas į šiuos užsiėmimus aktyviai įtraukti ir pabėgėlių vaikus.

„Daugelis praktinių užsiėmimų nereikalauja ypatingų kalbinių sugebėjimų, todėl  juose ir be vertėjų pagalbos galėtų dalyvauti vaikai. Kartu kreipiamės pagalbos į kiekvieną, mokantį ukrainiečių kalbą – jūsų indėlis gali būti labai prasmingas, ypač į veiklas įtraukiant vaikus ir jaunimą bei padedant jiems gimtąja kalba suprasti ir pažinti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė.

Tiek kultūros, tiek švietimo įstaigos Lietuvoje nuo pirmųjų karo Ukrainoje dienų aktyviai įsitraukė į pagalbos Ukrainos pabėgėliams organizavimą: siūlomi būstai pabėgėliams apgyvendinti, organizuojamos įvairios paramos akcijos, kreipiamasi į tarptautines organizacijas bei draugijas.