Žurnalų archyvas

Lietuvos kultūros ir meno festivaliai kreipėsi į kolegas užsienyje

3 kovo, 2022, „Vilniaus festivalių“ inf. / „Kaunas Jazz“ archyvo nuotr. | Naujienos

Žemiau dalinamės el. paštu išplatintu viešu kreipimusi

Mes, Lietuvos kultūros ir meno festivaliai, prisijungdami prie Vilniaus Festivalių inicijuoto kreipimosi, kviečiame Europos festivalių asociaciją ir kiekvienos šalies meno festivalius pradėti aktyvią veiklą visose kultūros, meno bei kitose galimose srityse ir padaryti viską kas tik įmanoma, kad Rusijos karas Ukrainoje būtų kuo skubiau sustabdytas. 

Sunku buvo patikėti, kad 21-ajame amžiuje Europoje gali vykti karas. Nusikalstami Rusijos valdžios veiksmai staiga paveikė visą Europą ir pasaulį. Rusijos pradėtas karas prieš nepriklausomą valstybę – tai ne tik nusikaltimas prieš nekaltą šalį, tai nusikaltimas prieš žmoniją ir žmogiškumą. Rusijos valdžios kalbos apie „specialią karinę operaciją“ – eilinis melas, kadangi ciniškai ir brutaliai bombarduojami net civiliai objektai, žūsta paprasti žmonės, vaikai, ligoninėse gydomi asmenys. Daugybė Ukrainos žmonių priversti bėgti iš savo tėvynės, jų namus niokoja bombos, jie masiškai ieško prieglobsčio kitose šalyse.

Visa tai negali būti toleruojama ar tyliai stebima – kviečiame solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis ir pasmerkti Rusijos veiksmus, nutraukiant visus bendradarbiavimo ryšius su Rusijos Federacija.

Šiandien Rusijos Federacija savo kariniais veiksmais nori parodyti, kad gali nuspręsti savo kaimynų teisę į laisvę, į gyvybę, į suverenitetą, į demokratiją, į gerovę. Tai absoliučiai nepriimtina, turime garsiai sakyti NE – jokia šalis negali ir neturi teisės kištis į kaimyninę ar į bet kurią kitą šalį, o ypač brutaliu milžiniškos karinės agresijos būdu.

Todėl kviečiame visus Europos kultūros ir meno festivalius nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su Rusijos kultūros ir meno įstaigomis, festivaliais, teatrais, orkestrais, individualiais menininkais, jeigu jie viešai nepasmerkia šio karo ir neprisideda prie jo sustabdymo. Akivaizdu, kad jei nesustabdysime Rusijos valdžios ir jos karo mašinos dabar, netrukus agresoriaus tankai pajudės į Rytų Europą ir Baltijos šalis, per kurias toliau riedės gilyn į Europą.

Reikalaujame, kad Europos Festivalių Asociacija skubiai kreiptųsi į Rusijos festivalius, kultūros ir meno įstaigas, kolektyvus ir individualius menininkus, su kuriais vyko bendradarbiavimas, kad jie viešai pasmerktų Rusijos Federacijos karo agresiją prieš Ukrainą ir visais įmanomais veiksmais prisidėtų prie jos sustabdymo. Jeigu Rusijos festivaliai, kultūros ir meno atstovai ar kai kurie iš jų nesutiktų viešai pasmerkti Rusijos karo agresijos, jų narystė Europos Festivalių Asociacijoje ir visose kitose Europos organizacijose turėtų būti nedelsiant sustabdyta, o Europos šalių festivaliai, kultūros ir meno įstaigos turėtų nutraukti bet kokį bendradarbiavimą ir nekviesti tokių Rusijos menininkų į savo šalių kultūros renginius. Negalime likti kartu su tais, kurie pateisina karą Europoje.

Slava Ukraini!

VILNIAUS FESTIVALIAI / Remigijus Merkelys, teatro festivalis SIRENOS / Martynas Budraitis, Kristina Savickienė, festivalis KINO PAVASARIS / Algirdas Ramaška, šiuolaikinio šokio festivalis NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS / Gintarė Masteikaitė, aktualios muzikos festivalis GAIDA / Vytautas V. Jurgutis, festivalis VILNIUS JAZZ / Antanas Gustys, festivalis VILNIUS MAMA JAZZ / Judita Bartoševičienė, VILNIAUS FESTIVALIS / Rūta Prusevičienė, KRISTUPO VASAROS FESTIVALIS / Jurgita Murauskienė, festivalis BANCHETTO MUSICALE / Darius Stabinskas, KULTŪROS NAKTIS / Gintarė Šiaulytė; festivalis NOA (Naujosios operos akcija) / Ana Ablamonova, festivalis KAUNAS JAZZ / Jonas Jučas, KLAIPĖDOS FESTIVALIS / Laima Vilimienė, KLAIPĖDOS PILIES DŽIAZO festivalis / Inga Grubliauskienė, KINTŲ muzikos festivalis / Gediminas Gelgotas, festivalis BIRŠTONAS JAZZ / Zigmas Vileikis, festivalis NIDA JAZZ MARATONAS / Leonidas Šinkarenka, Tarptautinis THOMO MANNO festivalis / dr. Lina Motuzienė, MOLĖTŲ perkusijos ir džiazo festivalis, Lietuvos žydų meno festivalis / Arkadij Gotesman, festivalis jaunimui KITOKS, gatvės teatrų festivalis SPOT, šiuolaikinio cirko festivalis HELIUM / Jolita Balandytė, Ineta Pliekaitytė, Judita Strumilaitė, šokio festivalis AURA / Birutė Letukaitė, festivalis PLARTFORMA / Goda Giedraityte, festivalis ConTempo / Gintarė Masteikaitė, PAŽAISLIO muzikos festivalis / Giedrė Mikaitienė, literatūros festivalis VILNIAUS LAPAI / Rūta Kačkutė, TAURAGĖS muzikos festivalis, PABERŽĖS festivalis / Liudas Mikalauskas, alternatyvios muzikos festivalis RUMSHK / Diana Kuprytė, Kėdainių festivalis BROMA JAZZ / Vitalis Vidikas, festivalis ŠIAULIAI JAZZ / Remigijus Ruokis, festivalis TAURAGĖ JAZZ / Valdas Latoža, JAZZ FONTANAS / Jūratė Kučinskaitė, Arnas Simėnas, Igoris Švedko, bei kiti Lietuvos kultūros ir meno festivaliai.