Žurnalų archyvas

Lenkų žvalgybininko T. Katelbacho tekstuose – tarpukario Lietuvos politinio gyvenimo verpetai 

16 sausio, 2024, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro ir Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros inf. | Naujienos

Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune ketvirtadienį, sausio 25 d., 17 val., vyks 1934–1937 m. Kaune gyvenusio ir dirbusio lenkų žvalgybininko ir žurnalisto knygos „Tadeusz Katelbach: atvirai ir slaptai apie Lietuvos politiką“ pristatymas. Knygą išleido Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 

Praeitis ir dabartis  

T. Katelbacho publicistika ir slaptieji raportai į lietuvių kalbą išversti pirmą kartą. Dokumentų surinkimas, vertimas ir išleidimas dviejų tomų leidinyje skaitytojams atskleidžia Lietuvos vidaus politinio ir kultūrinio gyvenimo, Lietuvos ir Lenkijos santykių aplinkybes XX a. 4-ajame dešimtmetyje. 

Knygos sudarytojai ir įžanginio straipsnio autoriai – Varšuvos universiteto prof. habil. dr. Marekas Jabłonowski, Vilniaus universiteto prof. dr. Andrius Vaišnys, sudarytoja Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja mokslui ir strateginei plėtrai dr. Ingrida Veliutė, recenzentai – Varšuvos universiteto prof. habil. dr. Joanna Gierowska-Kałłaur, Kauno muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita, knygos konsultantas prof. dr. Juozas Skirius, vertėjai Biruta Mikalonienė, prof. dr. Andrius Vaišnys.

Vytauto Juozaičio nuotr.: dr. S.Jazavita, prof. M.Jabłonowskis, prof. J.Gierowska-Kałłaur, dr. I.Veliutė, prof. A. Vaišnys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristato knygą  „Tadeusz Katelbach: atvirai ir slaptai apie Lietuvos politiką“.

Šįkart kauniečiai turės puikią galimybę dalyvauti diskusijoje apie anksčiau nepublikuotus, Lenkijos archyvuose saugomus slaptuosius raportus, kurie skelbiami knygoje, išgirsti jų išsamias mokslines įžvalgas, jas vertinti iš šių dienų aktualijų. Renginyje dalyvaus iš Varšuvos atvyksiantys profesoriai Marekas Jabłonowskis ir Joanna Gierowska-Kałłaur, prof. dr. Andrius Vaišnys, dr. Ingrida Veliutė, prof. Juozas Skirius, renginį moderuos dr. Simonas Jazavita. 

Du knygos tomai: atvirai ir slaptai

Lenkų žvalgybininko ir žurnalisto publicistika ir raportai atskleidžia tarpukario laikotarpiu politiniuose diskursuose dominavusias kalbas apie sudėtingus politinius pasirinkimus, lietuvių ir lenkų tarpusavio santykius, apie Vilnių ir Lietuvos sostinės klausimą, Lietuvos kariuomenę, ekonomiką, diplomatiją, įžymius to meto žmones. 

Pirmame leidinio tome „Atvirai“ skelbiamas išsamus įvadinis straipsnis, 1934 – 1937 metais „Gazeta Polska“ išspausdinti T.Katelbacho straipsniai ir korespondencijos, antrame tome „Slaptai“ – slaptieji raportai, saugomi Naujųjų aktų archyve Varšuvoje. Minėtuose slaptuose raportuose aprašomi žinomi kultūros ir politikos asmenys iki šiol netyrinėtu ir nežinomu požiūriu. Išnašose parengti kiekvieno straipsnio, raporto komentarai, paaiškinamos aprašomos aplinkybės arba minimi asmenvardžiai. Dviejų tomų leidinyje publikuojamas T.Katelbacho žurnalistinių straipsnių rinkinys atveria galimybę palyginti ir pamatyti skirtumą tarp slaptų dokumentų ir tuo metu viešai skelbtų straipsnių.

Valstybių ir žmonių misija

Amžiai keičiasi, Kauno gatvėmis vaikšto kiti žmonės, tačiau prasminga išlieka nematoma jungtis tarp to, kas buvo anuomet ir yra šiandien. Šioje jungtyje galima ieškoti atsakymų į painiausius klausimus, bandyti suvokti valstybių ir žmonių gyvenimo misijas.

Kauniečiams bus įdomu išgirsti pasakojimus, pasvarstymus apie iki šiol nedaug kam girdėtą asmenybę, įamžinusią tarpukario Lietuvos politinio ir kultūrinio gyvenimo peripetijas. Nacionalinėje bibliotekoje vykusiame knygos pristatyme prof. M. Jabłonowskis solidaus dvitomio išleidimą pavadino bendro darbo su kolegomis lietuviais karūna. „Tai suteikia galimybę pažvelgti į Lietuvos ir Lenkijos santykius asmenybės – Tadeuszo Katelbacho akimis. Mums reikia stengtis suprasti tą laikotarpį, nes praėję laikai turi įtakos ir nūdienai“, – sakė profesorius. Prof. J. Gierowska-Kałłaur įsitikinusi, kad visi dokumentai turėtų būti skelbiami: „Raportai, esantys šiame leidinyje, priartina tą epochą, kurioje gyventa, atskleidžia ir žmonių gyvenimus, ir tam tikras klaidas“. 

T. Katelbacho misiją ypatinga vadina prof. A. Vaišnys: „Jis turėjo vieną iš pagrindinių tikslų – įtikinti Lietuvos vyriausybę, diplomatus dėl diplomatinių santykių užmezgimo ir manė, kad tai yra įmanoma misija“. Kalbėdama apie knygoje surinktų dokumentų, publikacijų autorių T. Katelbachą, dr. I.Veliutė pacitavo tai, ką jis rašė: „Aš neniekinu lietuvių tautinių šūkių, neniekinu lietuvių nuoskaudų, nerašau šių žodžių tam, kad įrodinėčiau lietuvius imtis keisti politinį kursą Lenkijos atžvilgiu. Kaip ne kartą rašiau – lietuviai yra realistai ir kai nori, be pašalinių patarimų, patys moka įvertinti tarptautinę realybę“. 

Knyga „Tadeusz Katelbach: atvirai ir slaptai apie Lietuvos politiką“ iliustruota Lietuvoje nepublikuotomis XX a. 4-ojo dešimtmečio Lietuvos gyvenimo nuotraukomis iš Lenkijos archyvų. 

Kauniečiai maloniai kviečiami apsilankyti renginyje, kurio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą.